『ガリア戦記』を原文で読む(第38回)

(テキスト98ページ、1行目〜)

XXXVII. 1. Haec eōdem tempore Caesarī mandāta referēbantur, et lēgātī ab Haeduīs et ā Trēverīs veniēbant:

hic haec hoc(形)(指示詞)この、ここの、ここにある
īdem eadem idem(形)(指示詞)同じ、同一の、同様の
tempus -poris(中)頃、時期
Caesar -aris(男)カエサル(Julia氏族に属する家名/特にC. Julius Caesar、ローマの将軍・政治家/Brutus、Cassiusらに暗殺された(前44)/以後Hadrianus帝の時代までAugustusの称号とともにローマ皇帝の称号となった)
mandātum -ī(中)(完了分詞)命令、指令
referō -ferre rettulī relātum(他)持ち帰る、連れ帰る
et(接)(aeque、aliter、idem、pariterなどと用いて)〜と(同様に(異なって))
lēgātus -ī(男)使節
ab(前)(+奪格)(abは母音とhの前で)〜から、〜より
Haeduī -ōrum(男)(複)=Aeduī -ōrum(男)(複)アエドゥイー(Gallia Celticaの有力な部族/Arar川とLiger川の間にいた)
et(接)〜と(そして)〜
ā(前)(+奪格)〜から、〜より
Trēverī -ōrum(男)(複)トレーウェリー(Gallia Belgicaにいた一部族)
veniō -īre vēnī ventum(自)来る、到着する

2. Haeduī questum quod Harūdēs, quī nūper in Galliam trānsportātī essent, fīnēs eōrum populārentur: sēsē nē obsidibus quidem datīs pācem Ariovistī redimere potuisse;

queror querī questus sum(他)不平を言う、訴える(+物・事の対格)
quod(接)〜ということが(を)
Harūdēs -um(男)(複)ハルーデース(Germaniaの一部族)
quī quae quod(代)(関係代名詞)(+直説法)(事実関係)〜するところの(人・もの)
nūper(副)最近、少し前に
in(前)(+対格)(空間的)〜へ、〜に向かって、〜の方へ、〜の中へ
Gallia -ae(女)ガッリア(Galli族の地/のちにローマの属州)
transportō -āre -āvī -ātum(他)(強制的に)移送する、移住させる
nis -is(男)(女)(複)領域、領土
populor -ārī -ātus sum(他)(形式受動相)荒らす、荒廃させる
suī(代)(再帰)(属格)(与格:sibi、対格:sēsē)彼(彼女・それ・彼ら・それら)自身
(副)(語句を否定して)〜しない、〜でない ・ne 〜 quidem 決して〜でない、〜でさえない
obses obsidis(男)(女)人質
quidem(副)確かに、全く ・ne 〜 quidem 〜(で)さえない、決して〜(で)ない
dare dedī datum(他)与える、提供する、授ける
pax pācis(女)講和、和平
Ariovistus -ī(男)アリオウィストゥス(GermaniaのSuebi族の王/Galliaへ侵入しCaesarに撃退された)
redimō -ere -ēmī -emptum(他)買い戻す
possum posse potuī(他)(〜することが)できる(+不定法)

3. Trēverī autem, pāgōs centum Suēbōrum ad rīpās Rhēnī cōnsēdisse, quī Rhēnum trānsīre cōnārentur; hīs praeesse Nasuam et Cimberium frātrēs.

autem(接)しかし、これに反して、他方では
pāgus -ī(男)村、郷
centum(不変化詞)(数)(基数)100(の)
Suēbī -ōrum(男)(複)スエービー(Germania中部にいた大部族)
ad(前)(+対格)〜に、〜において、〜の近くに
pa -ae(女)岸、土手
Rhēnus -ī(男)レーヌス(GalliaとGermaniaの境をなす川/現Rhein)
consīdō -ere -sēdī -sessum(自)(軍隊が)陣を張る、陣取る
quī quae quod(代)(関係代名詞)(連結詞として)=et is、sed isなど
transeō -īre -iī -itum(他)(ある場所から他へ)行く、渡る
cōnor -ārī -ātus sum(他)(形式受動相)努力する、試みる、企てる(+不定法)
hic haec hoc(代)(指示詞)これ、この人
praesum -esse -fuī(自)先頭に立つ、先導する
frāter -tris(男)(複)兄弟姉妹

4. Quibus rēbus Caesar vehementer commōtus mātūrandum sibi exīstimāvit, nē, sī nova manus Suēbōrum cum veteribus cōpiīs Ariovistī sēsē coniūnxisset, minus facile resistī posset.

rēs reī(女)事態、事情、状況
vehementer(副)激しく、猛烈に
commoveō -ēre -mōvī -mōtum(他)激しく動かす、振り動かす
mātūrō -āre -āvī -ātum(自)急ぐ
existimō -āre -āvī -ātum(他)判断する、思う、みなす
(接)(+接続法)(目的を表わす)〜しないように、〜するといけないから
(接)もし〜ならば/(+接続法)(+過去完了)(過去の事実に反する仮定)
novus -a -um(形)新しい
manus -ūs(女)軍隊、軍勢
cum(前)(+奪格)(結合・敵対・比較など)〜と
vetus -teris(形)古い、長年の
cōpia -ae(女)(複)部隊、軍勢
coniūnxisset→conjūnxisset
conjungō -ere -junxī -junctum(他)結合する、連結する(+物・事の対格 cum 物・事の奪格)
minus(副)(比較級)(中性形)より少なく(小さく)
facile(副)(中性形)容易に、たやすく
resistō -ere -stitī(自)抵抗する、反対する

5. Itaque rē frūmentāriā quam celerrimē potuit comparātā magnīs itineribus ad Ariovistum contendit.

itaque(副)従って、それゆえに
rēs reī(女)仕事、業務 ・rēs frumentaria 食糧供給
frūmentārius -a -um(形)穀物
quam(副)(+最上級)できるだけ、なるべく
celer celeris celere(形)すばやい、迅速な
comparō -āre -āvī -ātum(他)調達する
magnus -a -um(形)激しい、はなはだしい
iter itineris(中)行進、行軍 ・magnis itineribus 強行軍で
ad(前)(+対格)(空間的)〜の方へ、〜に向かって
contendō -ere -tendī -tentum(自)急いで行く(ad 物・事の対格)
【参考文献】
カエサル『ガリア戦記』〈第1巻〉』遠山一郎・訳注(大学書林
羅和辞典 <改訂版> LEXICON LATINO-JAPONICUM Editio Emendata水谷智洋・編(研究社)